Nieuws


Ook in 2018 heeft onze vereniging vele mensen met kerst een attentie gebracht. Ze hier een “dank je wel” van een cliënt. We mogen zeggen dat dit gevoel door alle cliënten gedeeld wordt.

afbeelding van tekst op een kaart


 

Vincentiusvereniging vaak laatste vangnet voor medemensen die in armoede leven

LANDGRAAF/KERKRADE • Terwijl in de media volop aandacht is voor internationale nood, voltrekt zich in de eigen buurt of straat een stille humanitaire ramp: armoede. Woensdag 17 oktober is de internationale dag voor de uitroeiing van de armoede. De Vincentiusverenigingen in Landgraaf, Kerkrade en Heerlen spannen zich hier al
jaren dag in dag uit voor in.

Door Torsten Faruhn

Lees het hele artikel: Vincentius-artikel VIA Landgraaf

 


Werelddag van de armen door paus ingesteld

Bij de afsluiting van het Heilig Jaar van Barmhartigheid stelde paus Franciscus de ‘Werelddag van de Armen’ in. Die wordt gehouden op de 33e zondag door het jaar heen. Dit jaar is dat 19 november.

Voor de kerkelijke Werelddag van de Armen heeft de paus een boodschap geschreven met als titel ‘Laten we liefhebben, niet met woorden, maar met daden’.
Een organisatie die dit ook daadwerkelijk uitvoert is de Vincentiusvereniging Landgraaf.
De VVL is actief bij het verlenen van hulp aan personen en gezinnen die – om wat voor reden dan ook – in de verdrukking zijn gekomen en moeite hebben om financieel de eindjes aan elkaar te knopen. De Vincentiusvereniging is een wereldwijde organisatie met lokale afdelingen.

De Vincentiusvereniging is het allerlaatste vangnet waar mensen terecht kunnen. Aanvragen worden gedaan door het maatschappelijk werk en organisaties die mensen begeleiden met het vormgeven van hun financiële situatie. Personen, die zich persoonlijk bij ons melden, worden doorverwezen naar het Maatschappelijk werk, aangezien er altijd een grotere problematiek ten grondslag ligt aan hun financiële tekort. Onze organisatie bestaat geheel uit vrijwilligers.

Wij bieden o.a. concrete hulp bij de aanschaf van een wasmachine/koelkast als die kapot is of helemaal niet voorhanden. Babymelk en luiers die een moeder niet kan kopen bij een tekort aan financiële middelen.
Verder krijgen gezinnen die in een jaar door ons geholpen zijn met kerst een enveloppe met geld.

Hulp wordt geboden door middel van het geven van goederen en niet zozeer door het verstrekken van een geldbedrag. Screenen van hulpbehoevenden vindt plaats door maatschappelijk werk. Ieder kwartaal is er overleg met andere welzijnsorganisaties in Landgraaf om zo de hulpverlening met elkaar af te stemmen.

Onze vrijwilligers vormen een aanspreekpunt voor de lokale bevolking. Via ons eigen netwerk kunnen we mensen de weg wijzen naar de juiste organisatie voor hun probleem.
Voor verdere informatie verwijzen wij graag naar onze website: www.vincentiusvereniginglandgraaf.nl

Wilt u onze vereniging steunen dan kan dit door middel van overmaking van uw gift op rekeningnummer NL 62 RABO 0171714547 ten name van Vincentiusvereniging Landgraaf.

Help ons helpen.

Namens onze cliënten onze hartelijke dank.