Links

Vincentiusvereniging Nederland
www.vincentiusvereniging.nl/

Niet alleen in deze crisistijd maar ook bij het aanbreken van eventuele betere tijden, hoeft weinig geld geen armoede te betekenen.
www.consuminderhuisparkstad.nl

Het inzamelen van hulpgoederen ten behoeve van mensen in landen en gebieden waar hulp naar oordeel van het stichtingsbestuur nodig is.
www.stichtingsamendelen.nl

Welsun is een professionele organisatie voor welzijnswerk in de gemeente Landgraaf.
www.welsun.nl

De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten.
www.voedselbanklimburg-zuid.nl

Leergeld Parkstad zet zich in voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar uit gezinnen met minimale financiƫle middelen.
http://www.leergeld.nl/parkstad/