Archief


2016


Kerstactie OBS De Harlekijn 2016:


2015


Jumbo actie20-jarig bestaan Vincentiusvereniging Landgraaf

Jumbo helpt met statiegeldactie.

Armoede is anno 2015 in Nederland vrijwel uit het straatbeeld verdwenen. Toch zijn er veel mensen die kampen met financiële zorgen en amper kunnen voorzien in hun levensonderhoud. De Vincentiusvereniging Landgraaf ondersteunt mensen die met een acute hulpvraag zitten, voortkomend uit geldproblemen of andere armoedevraagstukken. In 2015 bestaat de Vincentiusvereniging Landgraaf  20 jaar.

De Vincentiusvereniging helpt mensen die plotsklaps in de problemen komen en die – in afwachting van de afwikkeling van trajecten bij het maatschappelijk werk – eigenlijk per direct geld nodig hebben om aan hun primaire levensbehoeften te kunnen voldoen. Samen met verschillende instanties in Landgraaf, zoekt de vereniging naar oplossingen die meteen soelaas bieden.

Wie denkt dat armoede niet aan de orde van de dag is in Landgraaf, heeft het mis. In 2014 kreeg de Vincentiusvereniging maar liefst 160 aanvragen binnen. De aanvragers zijn afkomstig uit alle rangen en standen van de maatschappij. Jonge mensen, oude mensen, failliete ZZP-ers, gescheiden moeders met kinderen, jonge stellen: het kan iedereen overkomen. De mensen die ons om hulp vragen, wonen om ons heen.

De Vincentiusvereniging Landgraaf, opgericht in 1995, is slechts een kleine, lokale loot aan een grote, internationale boom. Het initiatief tot oprichting van de moedervereniging werd genomen in de negentiende eeuw in Frankrijk, waarna er gedurende de decennia die volgden in verschillende landen nationale Vincentiusverenigingen ontstonden. Deze nationale koepels hebben op hun beurt weer regionale en lokale vertakkingen. De Vincentiusvereniging Landgraaf wordt in stand gehouden door sponsoren en donateurs. De vereniging krijgt steun van allerlei stichtingen en fondsen die geld doneren om hun missie mogelijk te maken.

De Vincentiusvereniging kan de hulp in ieder geval goed gebruiken. Het aantal hulpbehoevenden neemt  namelijk niet af. De crisis duurt voort. De reserves die mensen ooit hebben opgebouwd, zijn nu echt weg. Mensen die geconfronteerd worden met financiële problemen, moeten alle zeilen bijzetten om te kunnen overleven.

Wij zijn zeer verheugd over de inzet van de Jumbo om ons als goede doel van de statiegeldactie te benoemen. Mocht u ons op een andere manier willen steunen kan dat door overmaking van een gift op rekeningnummer NL62RABO0171714547 t.n.v. Vincentiusvereniging Landgraaf.


RT 196  Graverode

Tafelronde 196 Gravenrode is een Serviceclub met verschillende doelstellingen. Eén van de doelstellingen die hoog in het vaandel staat is het versterken van het besef, dat ieder op zijn eigen wijze de gemeenschap behoort te dienen. Het bevorderen van onderlinge vriendschap, wederzijds begrip en kansen bieden binnen één ieders netwerk spelen eveneens een grote rol.

RT Gravenrode heeft in 2009 het idee gelanceerd om in de Parkstad regio een jaarlijks terugkerende Nieuwjaarsborrel te organiseren waarbij van alle doelstellingen iets terug te vinden is. Deze borrel is anders dan de vele andere in diezelfde periode, bij ons staat namelijk ieder jaar een goed doel centraal.

Wij zullen door middel van de opbrengst van deze netwerkavond een goed doel een financiële bijdrage geven, waardoor langverwachte wensen ineens mogelijk worden. De opbrengst is afhankelijk van de welwillendheid van sponsoren en de kaartverkoop. Zij zijn het die de zaal, de muziek, de prijzen voor de Tombola etc. mogelijk maken.

Dankzij vooral de sponsoren is het voor ons mogelijk om nagenoeg het volledige bedrag van de entreekaarten alsmede de volledige opbrengst van de tombola ter beschikking te stellen aan het goede doel. 2015 is de Vincentiusvereniging Landgraaf ons goede doel.

Graverode