Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door Vincentius Vereniging Landgraaf met zorg samengesteld. Hoewel Vincentius Vereniging Landgraaf uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Vincentius Vereniging Landgraaf worden onderhouden wordt afgewezen. Vincentius Vereniging Landgraaf kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defects of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.vincentiusvereniginglandgraaf.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om www.vincentiusvereniginglandgraaf.nl te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen.